Meer resultaten voor afkorting vop

 
afkorting vop
 
2. Begrippen, definities en afkortingen.
VP vakbekwaam persoon. VOP voldoend onderricht persoon. THP toeganghebbend persoon. In vergelijking met de NEN 3140 kent de BEI-BLS extra aanwijzingen: OIV, BD, AVP en THP. Alle aanwijzingniveaus en de verbijzonderingen typen per werkveld zijn verder uitgewerkt in artikel 3.6.
Opleiders en examen Stipel.
Hoogspanning: IVWV BD VP VOP. Laagspanning: IVWV VP VOP Insp. Hoogspanning: IVWV BD VP VOP. Laagspanning: IVWV VP VOP. Hoogspanning: IVWV VP VOP. Laagspanning: IVWV VP VOP. Eindgebruikers: IVWV VP. Examen voor een certificaat op basis van BEI-BLS of VIAG.
Diensten Proactieve subsidiemogelijkheden PuuHR.
We bekijken ook of er nog andere interessante subsidiemogelijkheden zijn. De afkorting VOP staat voor Vlaamse ondersteuningspremie. Ze kan aangevraagd worden voor personen met een arbeidshandicap. Uw werknemer kan te maken krijgen met ziekte of ongeval en ten gevolge hiervan niet in staat zijn om zijn huidige taken op hetzelfde niveau of ritme terug op te nemen.
Afkortingen en Termen LvnNL.
SAR Point of Contact. 30 minutes BEFORE sunrise. Surveillance Radar Approach. Combat control uses multiple statuses: Alpha scramble Immediate departure, high priority; Delta scramble Fighter jets are starting and they're' standing by for further instructions; Tango scramble Exercise; Foxtrot scramble Cancell.
Betekenis VOP.
Hank Snakenborg 14 september 2016. Afkorting van veneuze occlusie plethysmografie, een onbloedige methode voor de kwantitatieve beoordeling van de bloedstroomsterkte. anoniem 17 februari 2016. VOP kan verwijzen naar: Video Object Plane, een ander woord voor een film frame bij MPEG-4.
VOP 5 definities Encyclo.
De website probeert alle woordenlijsten op het internet, groot en klein, samen te brengen om het zoeken naar woorden makkelijk te maken. Ook op deze website. Woord begint met Woord eindigt op Woord bevat Bronnen Categorie├źn Op deze dag Populair Sitemap Alle woorden A-Z Nieuwe woorden.
VOP opleiding vind u bij Ptc opleidingen Het Nieuwe Werk en Spel.
Maar voordat ik dit personeel kon laten werken moesten zij een VOP opleiding gaan volgen. Wat is een VOP opleiding? De afkorting staat voor Voldoende Onderricht Persoon. Dit houdt in dat dit persoon een opleiding heeft gevolgd waardoor hij of zij mag werken met elektrotechniek.
Info VOP werknemers VDAB.
VOP voor bepaalde duur: je werkgever krijgt gedurende 2 jaar een premie. Je komt in aanmerking voor een VOP voor bepaalde duur als het niet duidelijk is welke impact je gezondheidsprobleem of arbeidsbeperking heeft op langere termijn of als de impact tijdelijk is.
Afkortingen op dit forum verkeersgerelateerd Wegenforum.
GOW Gebiedsontsluitingsweg, middelste wegcategorie. GOP Geregelde oversteekplaats, ofwel een VOP met verkeerslichten. GRIP Grafisch Route Informatie Paneel. GVVP Gemeentelijk Verkeers en Vervoers Plan. HDI HoofdrijbaanDoseringsInstallatie TDI voor een hoofdrijbaan. IM Ministerie van Infrastructuur en Milieu opvolger van VW en VROM. I/C Verhouding tussen Intensiteit en Capaciteit; maat voor de doorstroming. ISA Intelligente SnelheidsAanpassing. ITS Intelligent Transport Systems. KLPD Korps Landelijke Politie Diensten, thans opgegaan in de Nationale Politie. KP ook wel knp. MER Milieueffectrapport nota. MIT Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport NL. MIRT Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport NL. MRB Motorrijtuigenbelasting NL. MTM Motorway Taffic Management systeem Nederlandse systeem voor verkeerssignalering. NBA Alleen op dit forum gebruikte afkorting Nieuwe" Bewegwijzering Autosnelwegen."

Contacteer ons